Tallinn
Southroad
Lõuna-ala arendus

Lennuradari tee 23

Kinnistu
Avalik ala

Detailid