Kihnu lennuväli

Illustratsioon

Väikesaarte erilised lennundusvõimalused

Kihnu lennuväli on olulise tähtsusega lennuväli, mis toetab väikesaare transpordi võimalusi. Kihnu lennurada on sobilik väikelennukitele maandumiseks ja on peamiselt eralendutrite kasutuses. Sarnaselt Ruhnu saarele ootab pisike Kihnu saar avastamist.

Kihnu ootab külla

Kihnu lennuvälja vahetus läheduses asuvad kinnistud sobivad erinevad väga mitmeks otstarbeks. Kindlasti peab sealne võimalik tegevus olema kooskõlas saare üldise arengukava ja ka looduskeskkonnaga.

Peame oluliseks süsinikujalajälje vähendamist kõigis regionaalsetes lennujaamades ja väikesaarte lennuväljade puhul on eriti oluline metsade jätkusuutlik majandamine eelõige ohutuse tagamiseks, aga kindlasti ka liigirikkuse säilitamiseks.

Euroopa parima teenindusega lennujaam
2018, 2019 ja 2020 Airports Council International
Voice of the customer
2020