Pärnu lennujaama lennuliiklusala taasavatakse lennuliiklusele

Möödunud aasta suvel alanud Pärnu lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimistööd on jõudnud lõpule ning lennujaam avatakse taas lennuliiklusele. Oktoobri alguses taastub lennuühendus Pärnu ja Ruhnu vahel. Reisiterminali rekonstrueerimine ja lennuraja lõplik valmimine on planeeritud käesoleva aasta viimastele päevadele.

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on regionaalsetesse lennujaamadesse investeerimine äärmiselt oluline. „Regionaalsed lennujaamad on oluliseks osaks kohalikust elust, toimides ärikeskkonna katalüsaatorina ja luues eeldusi uute tööstusharude ja äriettevõtete tekkimiseks. Vastutus ettevõtete meelitamisel regiooni jääb kohaliku kogukonna kanda, kuid meie soov on siin Pärnut aidata. Täna avatav rekonstrueeritud lennuliiklusala on suureks sammuks edasi Pärnu regiooni atraktiivsemaks muutmisel ja ühendamiseks maailmaga, mis võib endaga kaasa tuua uusi arengusuundi, millele me täna isegi mõelda ei oska,” rääkis Tuvike ning lisas, et 2021. aasta lõpus valmiva reisiterminali renoveerimise tulemusena on lennujaam võimeline teenindama samaaegselt 80 sisenevat ja 80 väljuvat reisijat.

„Lennujaam hakkab teenindama eelkõige kohalikku turismi, kuid avab piirkonnale võimaluse ka rahvusvahelisteks liinideks nagu ka Tartus,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Pärnu linnavalitsus ja ettevõtted on olulised partnerid Pärnu lennujaama kasutamisel ja reisijate toomisel. Usun, et heas koostöös saavad pärnakad luua seni avastamata võimalusi kohaliku elu ning turismi edendamiseks,“ lisas Aas.

“Pärnu lennujaam on objektina meie ettevõtte jaoks kindlasti märgilise tähendusega, kuna Eestis ei avane just ülemäära sageli võimalusi lennundustaristu rajamiseks,” lausus TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens. “Meie projektimeeskonnale oli kahekilomeetrise lennuraja rekonstrueerimine nii väljakutseid esitav kui ka innustav projekt, kuna saime seeläbi anda oma panuse ühe Eesti õhuvärava uuendamisse.”

02. juulil 2020 allkirjastas AS Tallinna Lennujaam Pärnu lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimise ehituslepingu ühispakkumise teinud ettevõtetega AS TREV-2 Grupp ja Wesico Project OÜ maksumusega 13,9 miljonit eurot. Tööde käigus rekonstrueeriti lennurada, mis on nüüd 1970 x 30 meetrit, laiendati ruleerimisteed, rekonstrueeriti õhusõidukite perroon, paigaldati automaatne ilmastiku seiresüsteem, uuendati lennuvälja tuledesüsteemi ning ehitati uus hoolde- ja päästetehnika angaar.