Tallinn
Southroad
Lõuna-ala arendus

Lennuradari tee 42

Kinnistu
Avalik ala

Detailid