Tallinna lennujaam algatas detailplaneeringu läbilaskevõime suurendamiseks

AS Tallinna Lennujaam algatas detailplaneeringu, et olla järgmisel kümnendil valmis reisijate arvu kasvuks kuni 5 miljoni reisijani aastas. Detailplaneeringu algatamise peamine eesmärk on suurendada reisijate ja lennukite teenindamisega seotud alade läbilaskevõimet. Detailplaneeringu käigus lahendatakse terviklikult Tartu maantee ja Lennujaama tee vahele jääv ala. 

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul aitab algatatud planeering luua ühenduse ka kavandatava Rail Balticu Ülemiste terminaliga. “Lennujaama ja Rail Balticu uue terminali vaheline ala on üks Tallinna lähiaastate olulisemaid arengupiirkondi, kuhu kavandatakse linnakeskkond, mis on väärikas rahvusvaheline värav Tallinnale ja kvaliteetne linnakeskkond, mis on kesklinnaga ühendatud inimmõõtmeliste tänavate ning säästvate liikumisviiside kaudu. Täna algatatud lennujaama planeering on esimene, millega piirkonna uue ruumilise kvaliteedi suunas liikuma hakkame,” selgitas Lippus. 

Tallinna lennujaama reisiterminali ja seda ümbritseva ala kehtiv detailplaneering pärineb aastast 1999 ning toonane ettekujutus lennunduse arengust 25 aasta perspektiivis on oluliselt muutunud. Tallinnas peatuvate lennukite ja reisijate arvu kasvades tuleb suurendada reisiterminali ja lennuliiklusala läbilaskevõimet – laiendada reisiterminali ja rajada juurde reisijasildasid ja lennukite seisuplatse. Kuna tegemist on pika protsessiga, vaatab lennujaam tulevikku ning algatas detailplaneeringu.  

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on reisijate kasv tihedalt seotud majanduse ja üldise heaolu kasvuga. „Lennunduse arendamisel tuleb jälgida pikemat perspektiivi. Reisijate arv Tallinna lennujaamas kasvab järgmistel aastatel stabiilselt ning nende teenindamisega seotud alade laiendamine on vältimatu. Lennujaama esimene suurem juurdeehitus valmis aastal 2008 ning etapiviisilise laiendamisega jätkame vastavalt reisijate arvu prognoosile ka tulevikus,“ ütles Tuvike ning lisas, et algatatud detailplaneeringuga tekib võimalus laiendada reisijatele mõeldud alasid kuni 80 000m2 võrra.   

„Lennujaam on tehniliselt keerukas hoone, kus tuleb arvestada reisijate mugavuse, aga ka mitmete piirangutega. Oleme Eesti visiitkaart ja seetõttu on ka hoonete arhitektuur oluline – korraldame aladele kindlasti arhitektuurikonkurssi. Planeeringu ja arhitektuurikonkursiga lahendatakse ära ka lennujaama ja Tartu mnt vaheline ala, sest meile on oluline luua terviklik, linnaruumi sobiv, seda toetav keskkond, mis on kaasaegne aga kindlasti ka jätkusuutlik. Paneme rõhku haljasaladele, erinevate transpordiliikide, eriti ühistranspordi, jalakäijate ning jalgratturite mugavale liiklemisele. Loodame ehitustöödega alustada niipea, kui detailplaneering on kehtestatud ja konkursid läbiviidud. Täna näeme, et ehitustöödega saame alustada juba sellel kümnendil,“ sõnas Tuvike.