AS Tallinna Lennujaam liigub rohelisema lennujaama suunas

Vastutustundlik ja keskkonda säästev tegutsemine on Tallinna lennujaama fookuses olnud juba aastaid. 2020. aastal alustati päikeseparkide ehitamisega kõikidesse lennujaamadesse eesmärgiga vähendada elektritarbimisest tulenevat süsiniku hulka ning liikuda taastuvenergia kasutamise suunas. Tänaseks on kõik päikesepargid läbinud auditeerimise ning alustavad tööd lähiajal.

„Sel aastal rajasime üle Eesti lennujaamadesse seitse 50 kW jaama: kaks Tallinna, kaks Pärnusse ning ühe päikesepargi Tartusse, Kärdlasse ja Kuressaarde kogumaksumusega 235 000 eurot. See on aga alles pikema teekonna algus. Näiteks planeerime järgmisel aastal rajada Tallinna kaks 500 kW jaama ning 2022. aastal on plaanis rajada veel vähemalt kaks 1 MW jaama,“ rääkis Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike.

Täiendavate päikeseparkide rajamise eesmärgil osales AS Tallinna Lennujaam ka riigi poolt korraldataval taastuvenergia vähempakkumisel, kus edukaks osutusid järgmiseks aastaks Tallinna planeeritud päikesepargid koguvõimsusega 1 MW.

„Käesoleval aastal rajatud pargid toodavad ligi 2% meie kontserni elektrienergia aastasest omatarbimisest. Kui vaadata vaid regionaalseid lennujaamu, siis Pärnu park toodab 34% Pärnu vajadustest, Kärdla park 21%, Tartu park 8% ning Kuressaare park 19% vastava lennujaama vajadustest. Kui me oleme 2022. aasta lõpuks oma tänaseks käivitatud projektid realiseerinud, siis toodame ise ca 30% vajalikust elektrienergiast,“ lisas Tuvike ning rõhutas, et pikk eesmärk on, et lennujaamad üle Eesti tarbivad 100% taastuvenergiat.

Säästev ja vastutustundlik suhtumine meid ümbritsevasse keskkonda on väärtus, mida hindavad kõik Tallinna lennujaama töötajad. Lennundus on valdkond, mis paratamatult mõjutab olulisel määral keskkonnaseisundit ja -ohutust. Seetõttu peame pingutama, et leevendada ettevõtte negatiivset mõju ja koormust keskkonnale ning olema oma tegevustes võimalikult säästlikud.

AS-i Tallinna Lennujaam eesmärk on tagada kontserni kuuluvate lennujaamade säästlik ja vastutustundlik käitamine ning kvaliteetse teenuse pakkumine, säästes seejuures looduskeskkonda ning vähendades õhuemissioone. AS-i Tallinna Lennujaam eesmärgiks on olla aastaks 2030 süsinikuneutraalne lennujaam.