AS Tallinna Lennujaama lõpetas esimese poolaasta kasumiga

2022. aasta esimesel poolaastal läbis Tallinna lennujaama 1 202 989 reisijat, mida oli neli korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kontsern teenis esimesel poolaastal kasumit 5,4 mln eurot. 

Piirangute kadumine, uute sihtkohtade lennuplaani lisamine ning inimeste soov taas reisida, tõi endaga kaasa lennuliikluse prognoositust kiirema taastumise. AS-i Tallinna Lennujaam esimese poolaasta tulud kokku olid 30,9 mln eurot, millest 23,9 mln eurot moodustas müügikäive, mis oli otseselt seotud reisijate ja mittelennundustulude teenimisega. Kontserni kulud olid esimesel poolaastal kokku 25,4 mln eurot. Kontserni EBITDA oli 9,4 mln eurot.

Võrreldes 2019. aastaga oli reisijate arv 21% madalam, kuid seoses mittelennunduse teenuste mahu kasvuga oli kontserni müügikäive kokku 2019. aasta tasemel. Tulenevalt kommunaalkulude olulisest kasvust olid kulud, vaatamata tõhusatele kokkuhoiumeetmetele eelnevatel aastatel, kriisieelsel tasemel.

Heale majandustulemusele vaatamata on kontserni juhtkond jätkuvalt suunanud oma fookuse kulude efektiivsele majandamisel. „Vaatamata sellele, et esimese poolaasta majandustulemused olid head, arvestame sügise osas nii inflatsiooni kui ka koroonaviiruse riskidega,“ rääkis AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Anneli Turkin ning lisas, et kolmandas kvartalis võib eeldada tugeva nõudluse püsimist, kuid üldise Euroopa lennujaamade alamehitatuse ja sellega seotud teenindusvõimsuse tõrgete tõttu jääb liikluse kasv piiratuks.

Esimesel poolaastal investeeris ettevõte 6,1 mln eurot, muuhulgas 1,8 mln eurot Tallinna lennujaama lahkuva pagasi sorteerimissüsteemi, 1,4 mln eurot Tallinna reisiterminali Schengeni eelootealade laiendusse, 0,5 mln eurot Tallinna reisiterminali lahkuva pagasiala laiendusse, 0,5 mln eurot päikeseparkide ehitusse. Samuti jätkusid tööd Pärnu lennujaamas.

„2022. aastal planeerib ettevõtte kokku investeerida 23,6 mln eurot. Projekte ning nende realiseerimist on mõjutanud ehitusmaterjalide hinnatõus ja kättesaadavus ning sõjast tulenev üldine ebakindlus. Väljakutsetele vaatamata peame jätkuvalt oluliseks nii Tallinna kui ka regionaalsete lennujaamade arendamist ning parendamist“.

Täpsemalt saab majandustulemustega tutvuda siin.


Tallinna Lennujaam on Eesti riigile kuuluv suurim lennujaam, mis on tuntust kogunud maailma koduseima lennujaamana ning on korduvalt valitud üheks parima teenindusega lennujaamaks Euroopas. Lisaks Tallinna Lennujaamale opereerib ettevõte veel 6 regionaalset lennuvälja Eestis.